PRAVILNIK KLUBA

STATUT / PRAVILNIK

MK LONG RIDERS

Sadržaj:

 • Opšta pravila
 • Članstvo
  • prijem,
  • kodeks
  • pravila ponašanja
  • prestanak članstva
 • Zajedničke vožnje
 • Rukovodstvo
 • Kodeks

Opšta pravila

Moto Klub Long Riders predstavlja udruženje građana u kojem se dobrovoljno okupljaju njegovi članovi radi ostvarenja programskih ciljeva i djelatnosti.

MK ”Long Riders” na opšti način reguliše pitanja koja, u skladu sa zakonskim propisima predstavljaju obaveznu sadržinu Statuta, kao i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka MK ”Long Riders”. Takođe pored Statuta ovaj pravilnik osnovni definiše kodeks, pravila i načine rada i regulisanja tekucih pitanja.

Sjediste Moto kluba Long Riders je na Palama, dok je u Istocnom Sarajevu odjeljenje istog kluba. 

U daljem tekstu:

Moto klub Long Rides – citav klub ukljucujuci sva odjeljenja (MK LR),

Moto klub Long Rides – odjeljenje i sjediste Pale (MK LR Pale),

Moto klub Long Riders – odjeljenje East Sarajevo (MK LR ES)

Moto Klub Long Riders vrši i poslove od opšteg značaja interesa koji su vezani za predstavljanje i promovisanje grada i države na međunarodnim moto druženjima, kao i aktivnosti vezane za unapređenje saobraćajne kulture. 

Odjeljenje moto kluba Long Riders je osnovano u cilju promovisanja razvoja i unapređenja motociklizma, te udruživanja ljubitelja motocikala radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

 • Osnovna djelatnost su:
 • okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja;
 • okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja;
 • promovisanje amaterizma u cilju ispoljavanja sposobnosti i aktivnosti u oblasti motociklizma;
 • učešće na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja sa članovima drugih motociklističkih klubova;
 • razvijanje tehničke kulture među mladim generacijama, te unapređenje vještine upravljanja motociklom u cilju povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju na putevima;
 • edukacija i posebna briga za članove-”mlađe članove”;
 • obezbjeđenje vlastitim djelovanjem i materijalnim sredstvima za nastupe članova kluba na moto manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
 • širenje drugarstva i solidarnosti kao i izgradnja humanih odnosa, te aktivno učešće u razvijanju kolegijalnosti;
 • organizovanje i razvijanje raznih oblika amaterskog rada i edukacije članova u segmentima vezanim za djelatnost Udruženja;
 • odavanje priznanja članovima za uspješan rad i angažovanje u Moto klubu;
 • organizovanje i učešće u svim akcijama koje promovišu borbu protiv narkomanije i drugih oblika društveno štetnog ponašanja;
 • organizovanje i učestvovanje u humanitarnim akcijama i ostalim društveno korisnim aktivnostima;
 • i drugi ciljevi i zadaci od posebnog interesa za popularizaciju motociklizma i povećanje bezbjednosti u saobraćaju.

Sporedne djelatnosti značajne za samofinansiranje i razvoj:

 • radi ostvarivanja prihoda i samofinansiranja MK LR u namjeri poboljšanja opremljenosti tehničkim dijelom opreme i uređaja, prostorija, radionica, potrebnih sredstava, reklamnih materijala i dr.  
 • Dogovori i pravila se donose glasanjem. Veće i bitnije odluke potrebno je da budu izglasane jednoglasno. Članovi osnivaci imaju pravo veta na bilo koju odluku. Samo punopravni clanovi imaju pravo glasa. Svi ostali clanovi mogu iznijeti prijedlog ali ne i glasati.

Članstvo

Prijem članova MK LR vrši se na osnovu dobrovoljnog prijavljivanja kandidata koji obavezno prolaze proces stažiranja prije zvaničnog prijema u MK LR.

Članovi Udruženja mogu imati status: pripravnika, člana, počasnog člana.

Prvi uslov je da kao novi potencijalni član pročitate i u potpunosti prihvatite Statut/pravila i u skladu sa tim se ponašate.


Drugi uslov je probni period ili “stažiranje”, koje traje zavisno o angažmanu i ponašanju svake osobe individualno. Kroz taj period stažista se vozi sa nama, provodi vrijeme sa klubom i aktivno učestvuje u akcijama kluba.

Preiod “staziranje” je tu da bi novi članovi vidjeli kako klub funkcioniše i da se u tom periodu upozna sa obavezama i pravilima kluba, kao i sazna nešto više o drugim klubovima, klubovima prijateljima i generalno istorijatu klubova i svrsi njihovog postojanja.

Nakon što članovi uvide da se stažista ponaša u skladu sa pravilima i da doprinosi radu kluba iznosi se prijedlog o prijemu u punopravno clanstvo.


Novi član dobija boje kluba, koje je dužan da nosi prema propisanim pravilima.
Članovi kluba boje nose na ledjima, veliki znak kluba na sredini leđa. Sa prednje strane nosi se oznaka matičnog kluba, ime, oznaka o funkciji u klubu ako je ima, te eventualni detalji o klubu (dodatne zasluge, bratski klub i sl). Pored ovih znakova (tj u blizini istih) je zabranjeno imati oznake drugih klubova.

PROPISAN IZGLED PRSLUKA

Članovi Udruženja ne mogu biti lica koja su osuđena za teža krivična djela.

Prava člana MK LR su:

 • –da učestvuje u radu Udruženja,
 • da učestvuje u radu Udruženja i njegovih organa ukoliko je izabran u ove organe,
 • da bude obavješten o radu Udruženja i njegovih organa, da učestvuje kao član Udruženja na takmičenjima i organizovanim manifestacijama prilikom čega bi predstavljao MK LR,
 • da mu se pruža stručna i druga pomoć za ispunjenje postavljenih mu zadataka,

Dužnosti i obaveze člana MK RL su:

 • da se pridržava obaveza koje proizilaze iz Statuta i drugih akata Udruženja,
 • da provodi odluke organa Udruženja,
 • da redovno plaća propisanu članarinu,
 • da redovno i uredno dolazi na sastanke i na drugi način učestvuje u radu Udruženja,
 • da individualno i kolektivno radi na svom uzdizanju i uzdizanju drugih članova Udruženja,
 • da čuva i podiže ugled kluba Long Riders u zemlji i inostranstvu,
 • da disciplinovano izvršava zadatke koje pred njega postavlja klub
 • da čuva povjerenu mu imovinu Udruženja,
 • da se u prostorijama Moto kluba Long Riders ponaša u skladu sa utvrđenim kućnim redom.

Nepoštovanje obaveza iz ovog člana, smatra se težom povredom ovog Statuta i pravilnika.

Samo punopravni clanovi imaju prava koja su gore navedena.

Aktivni članovi MK LR ne mogu bez saglasnosti rukovodilaca (osnivača) MK LR nastupati za druga udruženja.

Nastupima bez saglasnosti čini se teža povreda ovog pravilnika.

Prestanak članstva:

Članstvo u MK LR prestaje:

 • prestankom rada kluba
 • Odlukom maticnog kluba,
 • Istupanjem,
 • isključenjem

Istupanje iz MK LR je dobrovoljno pri čemu član mora vratiti svu zaduženu opremu i imovinu MK LR kao i amblem kluba (”boje”).

Isključenje iz MK LR, kao jedna od disciplinskih mjera, izriče se zbog teže povrede ovog Statuta/Pravilnika, kućnog reda, ostalih akata i odluka MK LR.

Težom povredom naročito se smatra:

 • ne izvršenje zahtjeva rukovodstva,
 • kršenje kodeksa ponašanja,
 • nepridržavanje higijenskih normi,
 • duža vremenska neaktivnost u klubu, akcijama i sastancima,
 • nanošenje štete ugledu udruženja;
 • nepoštovanje i često kršenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Isključenje se vrši odlukom punopravnih clanova i clanova osnivaca.

Zajednicke voznje (defile, putovanja i sl)

Ucesce na defileu na drugim moto skupovima nije obavezno, ali ukoliko se vozi ucesnici u defileu se voze zajedno, bez preticanja i “divljanja”. Potrebno je voziti jedni pored drugih, rame uz rame ili u cik cak formaciji. Pozicija grupe u defileu nije bitna.

Voznja na defileu na dogadjajima koje mi organizujemo je obavezna ukoliko clan nema drugih zaduzenja. Svi clanovi se u nasim skupovima voze naprijed ispred svih ostalih. Izuzetak su clanovi koji obezbjedjuju, snimaju defile ili imaju druga zaduzenja pa zbog njih voze na drugim mjestima u koloni.

Klubska voznja je pozeljna. Nije obavezna. Svi učesnici su dužni da se pridržavaju unaprijed dogovorenih pravila kao sto su brzina, raspored u koloni i naravno ruta tj putanja. Na celu kolone vozi predsednik ukoliko nije drugacije dogovoreno. Iza njega voze drugi clanovi, prvenstvno osnivaci (ukoliko su prisutni).

Prije vožnje budite sigurni da ste upoznati sa dogovorom vezanim za put i ostalim relevantim detaljima. Na mjesto sastanka dodjite na vrijeme u opremi i sa punim rezervoarom goriva. Postarajte se da obavite sve sto je potrebno prije sjedanja na motor (wc, voda, kafa, gume, gorivo i sl.)

Ako želite određenu dionicu voziti brze od kolone, naznacite to i prebacite se u lijevu traku, ali tako da se grupa moze formatirati. Koristite pravce i pregledne dijelove za manevar.

OBAVEZNO PRAVILO ZA VOZNJU U KOLONI

Po dolasku na cilj, vođa puta/kolone ulazi na parking parkira se u rikverc, a potom ostali članovi slijede istu proceduru pored njega ukoliko ima mjesta. Budite strpljivi dok se kolege parkiraju. Na ovaj način zadrzavamo svojstvo kolone i omogucavamo lagano slaganje u formaciju pri polasku tako da vođa kolone opet krece prvi pa se iza njega redaju svi istim redom kako su se i parkirali, po pravilu prvi-parkirao-prvi-krenuo tj zadnji-parkirao-zadnji-krenuo.

Putovanje na drugi skup ukoliko to okolnosti dozvoljavaju pozeljno je da se održi zajedno uz zajednicke pauze i voznje. Dolazak kod domacina je obavezan zajedno u koloni na čelu sa predsjednikom ukoliko za to postoje uslovi (vremenska razlika manja od 1h).

Rukovodstvo:

 • Članovi osnivači čine Osnivački odbor i to je u ovom vidu organizacije najviši organ upravljanja MK LR. Osnivački odbor ima pravo na veto na bilo koju odluku.
 • “Skupštinu” čine svi punopravni članovi. Odluke vezane za MK LR se donose glasanjem i skupstinom. Potrebna je vecina da bi se usvojio neki prijedlog. Takodje potrebno je minimalno  ⅓ svih aktivnih clanova da bi se glasalo ili ako nisu prisutni na glasanju, članovi mogu svoje mišljenje ili glas proslijediti osnivačima koji će to predočiti pred svim ostalim aktivnim članovima.
 • Za specijale prilike ili vaznije teme (po dogovoru osnivača) potrebna je jednoglasna odluka.

BAJKERSKI KODEKS